Сервомотори IC40
Сервомотори IC40-1

Реверсивни сервомотори с прецизно контролирано въртене в диапазона от 0 до 90° за управление на регулиращи вентили и клапи за газ и въздух. Крайни превключватели и обратна връзка по положение. Визуализиран външен индикатор за положение

Време за пълно завъртане:

програмируемо

Въртящ момент:

3 Nm

Управляващи сигнали:

трипозиционен стъпков, двупозиционен, PLC или аналогов сигнал