Газови горелки BIC…M menox
Газови горелки BIC…M menox-1 Газови горелки BIC…M menox-2

Нискоемисионни горелки за безпламъчно горене. За достигане на минимални емисии NOx е необходима пещна температура >850° C, както и специално регулиране на горелките. Основно приложение - в промишлени пещи и горивни инсталации в металообработващата индустрия за черни метали, за термични обработки, както и в други високотемпературни процеси.

Йонизационен контрол на пламъка

Няма необходимост от муфел

Корпус:

чугун

горивна глава:

Керамична горивна глава TSC

Типоразмери:

50 до 140

Номинална мощност:

10 до 360 kW

Гориво:

природен газ, пропан, бутан и др. горивни газове

Максимална температура на процеса:

1250° C

Максимална температура на въздуха за горене:

450° C