Ултразвукови разходомери
Ултразвукови разходомери Q.Sonic plus
Ултразвукови разходомери Q.Sonic plus
Разходомерът е предназначен за търговско мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи.
Ултразвукови разходомери Q.Sonic max
Ултразвукови разходомери Q.Sonic max
Иновативен разходомер е с 8 ултразвукови пътеки, 2 вихрови с двойно отразяване и 6 директни, което го прави изключително точен дори при локални завихряния на потока.
Ултразвукови разходомери TwinSonic plus
Ултразвукови разходомери TwinSonic plus
Разходомерът е предназначен за търговско мерене на разход на природен газ в газопреносни мрежи.