Газови горелки TriOx
Газови горелки TriOx-1

Ultra-low-NOX горелки с тристепенно подаване на въздуха за горене. INVISIFLAME® патентована технология позволява изключително ниски емисии на азотни окиси при температури в пещното пространство над 870°C.

Горелките са особено екологични за пещи, работещи постоянно при температури над 870°C, при което се постигат най-ниски NOx емисии. Горелките не изискват допълнителен муфел и са подходящи за зидани с огнеупорни тухли пещи

Вградена пилотна горелка

UV контрол на пламъка

Корпус:

стомана

типоразмер:

5 опции: 6“, 8“, 12“, 14“,16“

Номинални мощности на типоразмерите:

700 до 7310 kW

Диапазон на регулиране:

10:1

Възможен е по-голям диапазон на регулиране, но при min нарастват емисиите NOx

Максимална температура на процеса:

1480° C

Максимална температура на въздуха за горене:

482° C