Принадлежности за горивни инсталации
Запалителни трансформатори TZI, TGI
Запалителни трансформатори TZI, TGI
Запалителни трансформатори за високоволтово разпалване с електрическа искра на газови и нафтови горелки.
Компенсатори от неръждаема стомана EKO
Компенсатори от неръждаема стомана EKO
Компенсаторите от неръждаема стомана се използват за надеждно свързване на тръбопроводи, без създаване на вътрешни напрежения, както и за елиминиране на предаването на вибрации в газопроводи, въздух и други технологични тръбопроводи.
Гъвкави връзки от неръждаема стомана ES
Гъвкави връзки от неръждаема стомана ES
Гъвкавите връзки от неръждаема стомана се използват за надеждно свързване на тръбопроводи, без създаване на вътрешни напрежения, както и за елиминиране на предаването на вибрации в газопроводи, въздух и други технологични тръбопроводи.
Запалителни и йонизационни електроди FE, FZE
Запалителни и йонизационни електроди FE, FZE
Запалителни и йонизационни електроди, изработени от Kanthal A1, с керамична изолация или без такава.