Тестов стенд PLEXOR
Тестов стенд PLEXOR-1

Инспекционната система PLEXOR® позволява бърз, високоефективен, стандартизиран и обективен преглед на системите за регулиране на налягането на газа. Функционалната проверка се извършва в работно състояние на регулиращия възел, без демонтиране на уредите.

Налягане на изпитвания газорегулиращ възел: от 20 mbar до 100 bar Функционална проверка на: регулатор, отсекателен вентил, предпазно-изпускателен вентил с автоматично издаване на протокол Клас на защита: IP 67 Експлозивна защита: AtEx II 2 G Eex ia IIC T3/4

Налягане на изпитвания газорегулиращ възел:

от 20 mbar до 100 bar

Клас на защита:

IP 67

Експлозивна защита:

AtEx II 2 G Eex ia IIC T3/4

Функционална проверка на:

регулатор, отсекателен вентил, предпазно-изпускателен вентил с автоматично издаване на протокол