Предпазно-отсекателни вентили високо налягане
Предпазно-отсекателни вентили HON721
Предпазно-отсекателни вентили HON721
Отсекател за използване в газови скидове за промишлени и други енергийни газорегулиращи инсталации.
Предпазно-отсекателни вентили HON711
Предпазно-отсекателни вентили HON711
Отсекателят е пълнопроходен тип с висока пропусквателна способност, подходящ за използване в газови регулиращи инсталации в газопреносни мрежи за високо налягане.
Предпазно-отсекателни вентили HSV 086
Предпазно-отсекателни вентили HSV 086
Отсекателят HSV086 от продуктовата линия Gorter на Honeywell е предпазно-отсекателен клапан за използване в газопреносни системи, газоразпределителни мрежи и системи за регулиране на индустриалното налягане.