Регулиращи вентили RV, RVS
Регулиращи вентили RV, RVS-1 Регулиращи вентили RV, RVS-2

Регулиращите вентили са разработени за управление на горелки с непрекъснат режим на работа. Осигуряват линейна зависимост между управляващия сигнал и дебита на газа/въздуха.

Номинални диаметри:

от DN25 до DN100

Присъединяване:

MODULINE или фланцово

Диапазон на регулиране:

1:100

Входящо налягане (Pu max):

150, 200, 360, 500 или 1000 mbar

Управляващ сигнал:

трипозиционен стъпков или аналогов

Захранване:

24V AC, 120V AC или 230V AC