Диафрагмени разходомери BK-G6M, BK-G6MT
Диафрагмени разходомери BK-G6M, BK-G6MT-1

Разходомерът е предназначен основно за комунални и битови потребители с разход до 10 m3/h. Уредът е с висока точност, дълготрайна стабилност в експлоатация и ниска чувствителност към замърсявания (RPF=0,8). Предлага отлична производителност в компактен корпус и ниски експлоатационни разходи без поддръжка.

Входящо налягане (Pu):

до 500 mbar

Присъединяване

Двущуцерно 1¼" x 1¼" ; Еднощуцерно 2”

Диапазон

0,06 – 10 m3/h (1:160)

Праг на чувствителност

0,01 m3/h

Цикличен обем

2 l

Температурен диапазон на околна среда

-25° C до +55° C

Температурен диапазон на газа

-25° C до +40° C

Други:

Сертифициран съгласно Директива MID

Опции:

Вариант с механичен компенсатор по температура (BK-G6MT)

Възможност за монтаж на нискочестотен импулсен датчик

Възможност за монтаж на температурен коректор или даталогър с GPRS модем