Сервомотори IC20, IC30, IC50
Сервомотори IC20, IC30, IC50-1

Реверсивни сервомотори с прецизно контролирано въртене в диапазона от 0 до 90° за управление на регулиращи вентили и клапи за газ и въздух. Крайни превключватели и обратна връзка по положение. Визуализиран външен индикатор за положение.

Време за пълно завъртане:

IC20 IC30 IC50
7,5 до 60 s 30 и 60 s 3,7 до 60 s

Въртящ момент:

IC20 и IC30 IC50
3 Nm 3 до 30 Nm

Управляващи сигнали:

IC30 IC20 и IC50
трипозиционен стъпков трипозиционен стъпков или аналогов сигнал