Газови пилотни и запалителни горелки
Запалителни горелки ZAI
Запалителни горелки ZAI
Атмосферна запалителна горелка с йонизационен контрол на пламъка.
Пилотни горелки ZMI
Пилотни горелки ZMI
Запалителна горелка с принудителен въздух от вентилатор и йонизационен контрол на пламъка.
Пилотни горелки ZKIH
Пилотни горелки ZKIH
Запалителна горелка с принудителен въздух от вентилатор и йонизационен контрол на пламъка.
Запалителни горелки с термозащита ZTA, ZT40, ZTI55
Запалителни горелки с термозащита ZTA, ZT40, ZTI55
Запалителни горелки с термозащитен контрол на пламъка.