Одоризатор HON GOE SO 1
Одоризатор HON GOE SO 1-1

Одоризаторът работи по метода на инжектиране. Инжектирането се извършва чрез бутална диафрагмена помпа, която се контролира от обемни пропорционални импулси.

Одорантът се изтегля от резервоара гравитационно. Не се изисква спомагателно налягане (нито свръхналягане, нито под налягане). Методът не зависи от налягането на парите на одоранта и следователно е подходящ за всички текущи миризми.

Висока точност на пропорциониране По този начин се постига постоянна концентрация на одорант в газовия поток.

Широк работен диапазон. Допълнително удължаване на работния диапазон с 1 или 2 допълнителни помпи.

Високо ниво на надеждност Всички части, влизащи в контакт с одорант, са произведени от неръждаема стомана, стъкло и подходящи уплътнителни материали.

Безстепенно регулиране на концентрацията на одоранта. Настройката на концентрацията на одоранта може да се извърши предварително но е възможно и по време на работа.

Подходящ за употреба с всички обичайни одоранти напр. за THT или меркаптани.

Резервоарът за одорант може да се напълни, без да се прекъсва работата.