Предпазно-отсекателни вентили S200/S200HP
Предпазно-отсекателни вентили S200/S200HP-1

Универсален отсекател за използване в газови трактове за промишлени котелни и други газорегулиращи инсталации. Отсекателят е аксиален с голяма пропусквателна способност. Отсекателите позволяват прецизна настройка с малък диференц. Препоръчват се за монтаж в газорегулиращи и измервателни възли пред разходомера за газ.

Присъединяване фланцово:

от DN 50, DN 80 и DN 100

Входящо налягане (Pu):

до 16 bar

Коефициент на пропусквателна способност (Kg):

4320, 11136 и 18560 в зависимост от DN

Диапазони на сработване по високо налягане (Pdh):

модел Pdh
SSV 200 35 – 700 mbar
SSV 200HP 0,7 – 8 bar

Диапазони на сработване по ниско налягане(Pdl):

модел Pdl
SSV 200 5 – 250 mbar
SSV 200HP 50 – 2500 mbar

Други:

Отсекател по високо и ниско налягане