Пресостати за газ DG
Пресостати за газ DG-1 Пресостати за газ DG-2

Мембранни пресостати за налягане с микропревключвател за контрол на газ в промишлени инсталации, за газ и въздух, подходящи и за биологично произведен метан, с ръчно настройваем диск за регулиране на точката на превключване, подходящи за използване като превключватели за налягане със специален дизайн, EC типово изпитани и сертифицирани съгласно Директива 90/396 / EC, Директива 2006/95 / EC и Директива 97/23 / EC във връзка с EN 1854.

Диапазони на превключване:

0,4 до 500 mbar,

DG..B

за положително налягане

DG..U

за положително налягане, разреждане и диференциално налягане

DG..H

заключва се с нарастващо налягане

DG..N

заключва се с падащо налягане