Регулатори AXIALFLOW
Регулатори AXIALFLOW-1

Икономически изгоден регулатор за използване в големи промишлени и газоразпределителни мрежи. Регулаторът е особено подходящ за газорегулиращи станции, където се изисква точно поддържане на изходящото налягане при голям диапазон на промяна на дебита.

Присъединяване между фланци (сандвич):

PN 16 ; Class 300 и 600

Номинални диаметри:

от DN 50 до DN 300

Входящо налягане (Pu):

от 0,5 до 100 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 0,1 bar до 40 bar

Минимална разлика между вход и изход (ΔP):

от 0,35 до 4 bar

Коефициент на пропусквателна способност (Kg):

от 1926 до 44566 в зависимост от DN

Други:

Регулатор с пилотно управление

Модулна пилотна система

Допълнителни опции:

Шумозаглушител