Регулатори на налягане
Регулатори VGBF
Регулатори VGBF
Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации.
Регулатори MR..SF6
Регулатори MR..SF6
Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации.
Регулатори MR..SF10
Регулатори MR..SF10
Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации.
Регулатори J48/GDJ
Регулатори J48/GDJ
J48 е индустриален регулатор за ниско налягане.
Регулатори J78
Регулатори J78
Серията J78 са компактни, точни и икономични регулатори.
Регулатори 60DJ, 80DJ, 150DJ
Регулатори 60DJ, 80DJ, 150DJ
Регулаторите за газови уреди са компактни и икономични.
Регулатори за съотношение GIK
Регулатори за съотношение GIK
Регулатор за съотношение газ/въздух с функция на нулев регулатор за поддържане на постоянно съотношение газ/въздух на входа на газови горелки при промяна на мощността на горелката в диапазона минимум/максимум