Регулатори 60DJ, 80DJ, 150DJ
Регулатори 60DJ, 80DJ, 150DJ-1

Регулаторите за газови уреди са компактни и икономични. Те са подходящи за широк спектър от битови уреди и пилотни приложения с налягане на входа до 100mbar. Отговарят на основните изисквания на Европейската директива за газовите уреди (90/396 / EEC). На 60DJ и 80DJ капакът и горната капачка са пробити, така че могат да се пломбират, ако е необходимо.

Присъединяване резбово:

1/4", 3/8" и 1/2"

Входящо налягане (Pu):

до 100 mbar

Изходящо налягане (Pd)

от 5 до 25 mbar

Температурен диапазон:

от -20° C до +70° C