Регулатори MR..SF6
Регулатори MR..SF6-1

Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации. Опция – допълнителна защитна мембрана при монтаж в помещение или невъзможност за извеждане на дихателна свещ. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за газови трактове, където след него има бързозатварящи магнетвентили.

Присъединяване:

DN 25 (фланцово и резбово)

Номинални диаметри:

DN 25 и DN 50

Входящо налягане (Pu):

присъединяване налягане
фланцово до 6 bar
резбово до 5 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 20 до 300 mbar

Други:

Регулатор с пряко действие

Вътрешна импулсна линия

Вграден предпазно-отсекателен вентил

Допълнителни опции:

вграден предпазно-изпускателен вентил