Магнетвентилни и моторвентилни отсекатели
Магнетвентили отсекателни VAS ; VCS
Магнетвентили отсекателни VAS ; VCS
Електромагнитни автоматични вентили за газ и въздух, нормално затворени със светодиоден индикатор за включено положение и ограничител на дебита. VAS - единични, VCS - двойни.
Моторвентили отсекателни VK
Моторвентили отсекателни VK
Основно приложение за газови трактове за контрол и управление към газови горелки за големи потребители.
Комбинирани вентили VAD,VAG,VAH,VAV
Комбинирани вентили VAD,VAG,VAH,VAV
Електромагнитни автоматични вентили за газ и въздух, нормално затворени с пряко действие, със светодиоден индикатор за включено положение и вграден регулатор.
Магнетвентили VG
Магнетвентили VG
Електромагнитни автоматични вентили за газ, нормално затворени с пряко действие, бързо отварящи- бързо затварящи или бавно отварящи-бързо затварящи.
Магнетвентили VGP
Магнетвентили VGP
Електромагнитни автоматични вентили за газ, нормално затворени с пряко действие, бързо отварящи- бързо затварящи.
Магнетвентили с ръчно въстановяване М16
Магнетвентили с ръчно въстановяване М16
Електромагнитни вентили за газ, нормално затворени или нормално отворени с ръчно възстановяване. Основно приложение за защита и аварийно прекратяване на газоподаването при установяване на утечки на газ в помещенията в газови инсталации и уредби.
Магнетвентили изпускателни VAN
Магнетвентили изпускателни VAN
Нормално отворени електромагнитни автоматични вентили за газ, с пряко действие, бързо отварящи- бързо затварящи. Основно приложение за контрол на херметичност на газовата арматура, монтиран между двата основни магнетвентила на газовия тракт пред горелката с изход към свещ.
Магнетвентили за въздух VR
Магнетвентили за въздух VR
Електромагнитни автоматични вентили за студен въздух, нормално затворени с пряко действие.
Електропневматични вентили Maxon 8000
Електропневматични вентили Maxon 8000
Клапани с мощна затваряща пружина и голям, монтиран отгоре 360-градусов визуален индикатор за отворена/затворена позиция.
Електромеханични вентили Maxon
Електромеханични вентили Maxon
Бързозатварящи електрически задействани клапани спират газовите или маслените тръбопроводи за по-малко от една секунда.