Регулатори HON 5020
Регулатори HON 5020-1

Икономически изгоден регулатор за използване в големи промишлени енергийни предприятия и газоразпределителни мрежи. Регулаторът е особено подходящ за газорегулиращи станции, където се изисква точно поддържане на изходящото налягане при голям диапазон на промяна на дебита.

Присъединяване фланцово:

PN 16 /25 /40 bar ; Class 600

Номинални диаметри:

DN 25, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150

Входящо налягане (Pu):

от 4 до 100 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 0,03 bar до 90 bar

Минимална разлика между вход и изход (ΔP):

1,5 bar

Коефициент на пропусквателна способност (Kg):

от 450 до 15400 в зависимост от DN

Други:

Регулатор с пилотно управление

Модулна пилотна система

Допълнителни опции:

Вграден предпазно-отсекателен вентил

Вграден шумозаглушител