Горивни автомати BCU 570
Горивни автомати BCU 570-1

Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за пещни горивни уредби с една горелка и един вентилатор. Уредът е в кутия и може да бъде монтиран до горелката. Горивните автомати са разработени и пригодени за съвместна работа с модул за управление на пещи и термични процеси FCU.

контрол на пламъка с йонизационен електрод в горелката или с ултравиолетов датчик

съхранение на данните за настройка и параметрите на отделна SIM карта с възможност за пренос от един на друг уред

индикатор за работно състояние и аварийни ситуации

възможност за управление през PROFIBUS или PROFINET

възможност за управление на горелка с един електрод

управление на вентилатор и въздушна клапа