Контролно-регулиращи вентили HON 530-E WG
Контролно-регулиращи вентили HON 530-E WG-1

Регулиращ вентил за използване в големи промишлени и енергийни газорегулиращи инсталации. Уредът е подходящ за газорегулиращи станции, където се изисква точно поддържане на изходящото налягане, независимо от входящото налягане и при голям диапазон на промяна на дебита, а също и като дистанционно управляван спирателен орган.

Присъединяване фланцово:

PN 40, Class 600, Class 900

Номинални диаметри:

от DN 200 до DN 500

Входящо налягане (Pu):

до 100 bar

Коефициент на пропусквателна способност (Kg):

от 30000 до 198000 в зависимост от типоразмера

Електрическо задвижване:

230 V еднофазно или 400 V трифазно

Други:

Регулиращ вентил с електрическо управление