Горелки със специализирано предназначение
Газови горелки с излишък на въздух BIC..R/RSG
Газови горелки с излишък на въздух BIC..R/RSG
Специални газови горелки с пръстеновиден отвор за допълнителен въздух.
Газови горелки за тунелни пещи BIC..P
Газови горелки за тунелни пещи BIC..P
Специални газови горелки с удължена горивна глава.
Газови горелки ExtensoHeat
Газови горелки ExtensoHeat
Специални газови горелки с дълъг пламък.