Системи за одоризиране на газ
Одоризатор HON GOE SO 1
Одоризатор HON GOE SO 1
Одоризаторът работи по метода на инжектиране. Инжектирането се извършва чрез бутална диафрагмена помпа, която се контролира от обемни пропорционални импулси.