за ниско налягане
Регулатори J42
Регулатори J42
J42 е ъглов регулатор, предназначен за битови потребители.
Регулатори 60DJ, 80DJ, 150DJ
Регулатори 60DJ, 80DJ, 150DJ
Регулаторите за газови уреди са компактни и икономични.
Регулатори J78
Регулатори J78
Серията J78 са компактни, точни и икономични регулатори.
Регулатори GDJ/J48
Регулатори GDJ/J48
J48 е индустриален регулатор за ниско налягане.