Измерване на разход на газ
Битови и комунални диафрагмени разходомери
Битови и комунални диафрагмени разходомери
Мембранните разходомери Elster са измервателни уреди, проектирани да гарантират оптимални условия на потока през тях при ниска загуба на налягане (RPF<1,2). Всички измервателни уреди са одобрени за търговско измерване от германския метрологичен институт PTB и от сертификационния орган DVGW за съответствие с EN 1359. Те са подходящи за измерване на природен газ и различни технически газове с налягане до 0,5 bar. Одобреният температурен диапазон на газа е от -25 ° C до +40 ° C. Диафрагмените разходомери BK-G 1.6 до G 100 са стандартно снабдени с импулсен магнит. Това позволява да се прикачи нискочестотен датчик от типа IN-Z61.
Турбинни разходомери
Турбинни разходомери
Турбинните разходомери Elster Instromet са разходомери, които показват обема, протичащ през устройството, в действителни кубически метри. Входящият газ се ускорява през входящото тяло и задвижва лопатките на турбинното колело. Оборотите на турбинното колело се предават на 8-цифрен ролков брояч чрез многостепенна предавка и магнитно съединение. Турбинните измервателни уреди TRZ2 и SM-RI-X са пригодени за целите на търговско измерване и фактуриране на природен газ при пренос и разпределение на газ. Уредите са одобрени по директивите MID, PED и ATEX. Разходомерите тип Q са турбинни разходомери къс модел и са предназначени да се използват в приложения, които не са за търговско мерене (т.е. за промишлено и вътрешноцехово мерене на разход на газове в промишлеността). Одобрени са по PED и ATEX.
Ротационни разходомери
Ротационни разходомери
Ротационните разходомери на Elster са обемни разходомери, при които фиксирани обеми на протичащия газ, се пренасят между колелата и корпуса на уреда. Измервателната част на уреда представляват две еднакви овални колела, въртящи се около успоредни оси в измервателна камера. Оборотите определят броя на преминалите дискретни обеми газ. Разходомерите са предназначени за търговско и промишлено мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи. Уредите са одобрени по директивите MID, PED и ATEX.
Ултразвукови разходомери
Ултразвукови разходомери
Ултразвуковите разходомери Elster Instromet са електронни измервателни уреди без механични движещи се части. Те се характеризират с незабавна реакция на промени в потока и без загуба на налягане. Разходомерите са предназначени за търговско мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи. Уредите са сертифицирани по директивите MID, PED и ATEX.
Преобразуващи устройства за обем
Преобразуващи устройства за обем
Преобразувателите на обем (тип1 - коректори) Elster са компактни преобразуватели по температура и налягане захранвани от батерии, за използване в среда EX зона 1. Уредите включват функции за съхранение на данни, които могат да се разчитат ръчно или автоматично чрез допълнителни аксесоари. Флоукомпютрите на Elster са предназначени за използване в големи измервателни станции и се използват извън среда EX зона 2. В допълнение към корекцията на обема, флоукомпютрите предлагат много други функции и области на приложение, като измерване на няколко потока в едно устройство, свързване на технологични газхроматографи за изчисляване на енергията, дистанционно наблюдение на станцията и комуникация на данни.