Флоукомпютър enCore FC1
Флоукомпютър enCore FC1-1 Флоукомпютър enCore FC1-2 Флоукомпютър enCore FC1-3

Флоукомпютърът FC1 със своята техническа концепция поставя иновативни стандарти като основа за гъвкави решения, ориентирани към клиента. Модулен системен дизайн както за хардуер, така и за софтуер, съчетан с модерен пълен графичен сензорен дисплей, прави флоукомпютъра от следващо поколение, ориентиран към бъдещето.

Корпус:

за вграждане на лицев панел на табло

Захранване:

230V 50Hz, опционално ex-бариери

Други:

Преобразуващо устройство за обем тип 2 с допълнителни изчислителни и комуникационни възможности

Модулна хардуерна архитектура (една платка за един поток)

Актуализация на софтуера (upgrade) чрез USB или TCP / IP

Изчисления съгласно AGA / ISO / API

Ethernet: HTTP / FTP / MMS / Modbus протоколи

Интерфейс USB на предния панел

enSuite софтуер за конфигуриране

Пълен графичен дисплей, сензорен екран

Конфигурируемо оформление на потребителски дефинирани дисплеи

Сертифициран по MID