HPS Оборудване за газовата инфраструктура
Спирателна и регулираща арматура
Спирателна и регулираща арматура
Уреди и арматура за регулиране и контрол на газови потоци в мрежите за пренос и дистрибуция на природен газ на газовата инфраструктура и промишлените газови инсталации.
Измервателни уреди и оборудване
Измервателни уреди и оборудване
Независимо дали става въпрос за измерване, събиране и трансфер на данни или билинг, ние предлагаме решения за всяко приложение - персонализирани според специфичните нужди на всеки отделен клиент, или като единични компоненти, или като цялостни системи. Продуктовата гама за измерване обхваща устройства за измерване на потреблението, които могат да се използват както за фискални цели, така и за технологичен контрол на процесите.
Оборудване за контрол и проверки
Оборудване за контрол и проверки
Оборудване за инспекция и проверки на газорегулиращи и измервателни станции и съоръжения, както и контрол на утечки на горивни газове в атмосферата.