Комуникационен уред FE 260
Комуникационен уред FE 260-1

Уредът е модул за трансфер и комуникация на данни. Интегрира се към коректори за обем от серията EK.

Обща характеристика:

Уредът FE260 е със захранване 230V 50 Hz

Изпълнява четири основни задачи:

Ex-бариера за интерфейс за данни

Ex-бариера за цифрови изходи

Интерфейс за използване на модул за комуникация на данни

Искробезопасно захранване на преобразуватели на обем EK