Регулатори MR..SF10
Регулатори MR..SF10-1

Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за газови трактове, където след него има бързозатварящи магнетвентили.

Номинални диаметри:

DN 25 и DN 50

Входящо налягане (Pu):

до 10 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 20 до 500 mbar

Други:

Регулатор с пряко действие

Присъединяване фланцово

Вътрешна и външна импулсна линия

Вграден предпазно-отсекателен вентил

Вграден предпазно-изпускателен вентил