Ултравиолетови фотосонди UVS 5, UVS 10
Ултравиолетови фотосонди UVS 5, UVS 10-1 Ултравиолетови фотосонди UVS 5, UVS 10-2

UV пламъчни детектори UVS 5, UVS 10 за наблюдение на пламъка на газови горелки с произволна мощност с прекъснат режим на работа в индустриални пещи и газови горивни инсталации. Работят в комбинация с горивни автомати от продуктовата палета на Kromschröder.