Диафрагмени разходомери BK-G25M, BK-G25MT
Диафрагмени разходомери BK-G25M, BK-G25MT-1 Диафрагмени разходомери BK-G25M, BK-G25MT-2

Разходомерът е предназначен основно за комунални или индустриални потребители с разход до 25 m3/h. Уредът е с висока точност, дълготрайна стабилност в експлоатация и ниска чувствителност към замърсявания (RPF=0,8). Предлага отлична производителност в компактен корпус и ниски експлоатационни разходи без поддръжка.

Входящо налягане (Pu):

до 500 mbar

Присъединяване

Двущуцерно 2½" x 2½" ; Еднощуцерно

Диапазон

0,25 – 40 m3/h (1:160)

Праг на чувствителност

0,01 m3/h

Цикличен обем

12 l

Температурен диапазон на околна среда

-25° C до +55° C

Температурен диапазон на газа

-25° C до +40° C

Други:

Сертифициран съгласно Директива MID

Опции:

Вариант с механичен компенсатор по температура (BK-G25MT)

Възможност за монтаж на нискочестотен импулсен датчик

Възможност за монтаж на температурен коректор или даталогър с GPRS модем