Газови горелки KINEMAX
Газови горелки  KINEMAX-1

Високотемпературни горелки със скорост на пламъка до 85 m/s, за използване в отворени горивни пространства. Горелката намира разнообразни приложения в пещи и сушилни в металообработването за термични, ковашки и топилни пещи, в горивни инсталации в химическата, леката и хранително-вкусовата промишленост

Вградена пилотна горелка

Управление на мощността: механичен регулатор на съотношение

Корпус:

стомана

типоразмер:

5 опции: 1½“,2“,3“,4“,6“

Мощност:

2 до 2340 kW

Диапазон на регулиране:

48:1

Максимална температура на процеса:

1600° C

Максимална температура на въздуха за горене:

425° C