Управляваща и регулираща арматура
Линеарни регулиращи вентили VFC – IFC
Линеарни регулиращи вентили VFC – IFC
Регулиращите вентили VFC са предназначени за прецизно регулиране на количеството газ и/или въздух, подавано към промишлените горелки.
Регулиращи клапи BVG, BVA, BVH
Регулиращи клапи BVG, BVA, BVH
Регулиращите клапи BV са предназначени за регулиране на количеството газ (BVG) и/или студен въздух (BVA) или горещ въздух (BVH), подаван към промишлените горелки.
Дроселни клапи DKR
Дроселни клапи DKR
Дроселните клапи са предназначени за регулиране на количеството горещ въздух или димни газове на газовите горелки.
Сервомотори IC20, IC30, IC50
Сервомотори IC20, IC30, IC50
Реверсивни сервомотори с прецизно контролирано въртене в диапазона от 0 до 90° за управление на регулиращи вентили и клапи за газ и въздух.
Сервомотори IC40
Сервомотори IC40
Реверсивни сервомотори с прецизно контролирано въртене в диапазона от 0 до 90° за управление на регулиращи вентили и клапи за газ и въздух.
Регулиращи вентили RV, RVS
Регулиращи вентили RV, RVS
Регулиращите вентили са разработени за управление на горелки с непрекъснат режим на работа.
Магнетни клапи BVHM
Магнетни клапи BVHM
Електромагнитните задвижвания MB комплект с регулиращите клапи BVHM се използват за газ и въздух (до 450°C) при управление на промишлени горелки, работещи в импулсен режим.