Филтри за газ GFK
Филтри за газ GFK-1 Филтри за газ GFK-2

Газов филтър с полипропиленов филтриращ елемент. Стандартна степен на филтрация – 50 μm.

Резбово присъединяване

от ½“ до 2“ ; PN 1 и PN 4 bar

Фланцово присъединяване

от DN 40 до DN 200 ; PN 1 bar

Фланцово присъединяване

от DN 40 до DN 100 ; PN 6 bar