Спирателна и регулираща арматура
Спирателна арматура
Спирателна арматура
Ръчна спирателна арматура за спиране потока на газа в тръбопроводи, регулиращи и измервателни възли.
Филтри за газ
Филтри за газ
Газови филтри за очистване на газ или въздух, приложими в газорегулиращи и газоизмервателни възли. Степен на филтрация в зависимост от филтриращия елемент.
Регулатори на налягане
Регулатори на налягане
Регулатори на налягане с пряко или пилотно управление за редуциране и поддържане на налягането при променлив дебит в газоразпределителните мрежи и газозахранващите линии към консуматори на газ.
Предпазно-отсекателни вентили
Предпазно-отсекателни вентили
Предпазно-отсекателни вентили за защита от аварийно превишаване и/или спадане на налягането на газа след регулатор. Предпазно-отсекателните вентили могат да бъдат вградени в регулатора.
Предпазно-изпускателни вентили
Предпазно-изпускателни вентили
Вентили с автоматично действие за защита от превишаване на налягането след регулатора. Защитават от краткотрайни пикове в налягането, както и при превишаване на налягането вследствие на утечки в клапана на регулатора при дълговременна липса на разход.
Регулиращи вентили
Регулиращи вентили
Регулиращи вентили за дебит, респективно налягане на газа, с електрическо или пневматично управление. Освен за регулиране на налягането на газа, често се използват за дистанционен контрол на големи газови потоци.