Газови горелки WGD
Газови горелки WGD-1 Газови горелки WGD-2

Специални газови горелки с дълъг пламък за регенеративни стъкларски пещи. Горелката е с ниско съдържание на NOx.WGD е компактна горелка с водно охлаждане, която може да бъде инсталирана в канала на регенеративните стъкларски пещи. Използвайки уникална подредба от сближаващи се плоски струйни дюзи, горелката създава плосък ветрилообразен пламък с висока светимост. Това дава възможност за отлична форма на пламъка над стъкленото огледало и гарантира висок топлопренос, както и ниски емисии на NOx.

Дължина на горелката 1400 – 2000

типоразмер

1 типоразмер

максимална мощност

12 200 kW

Диапазон на настройка на мощността:

2 000 – 12 200 kW

(в зависимост от изискванията на процеса)

Максимална температура на процеса:

1650° C

Гориво:

природен газ