За стъкларската промишленост
Газови горелки WGD
Газови горелки WGD
Специални газови горелки с дълъг пламък за регенеративни стъкларски пещи.
Комбинирани кислородни горелки PrimeFire 100, PrimeFire 300
Комбинирани кислородни горелки PrimeFire 100, PrimeFire 300
Специални кислородни горелки с дълъг пламък за стъкларски и други топилни пещи.
Газови кислородни горелки PrimeFire Forehearth
Газови кислородни горелки PrimeFire Forehearth
Специални кислородни горелки за стъкларската промишленост.