Газсигнализатор MX 32
Газсигнализатор MX 32-1

Едноканална или двуканална с два независими канала стационарна газсигнализаторна уредба за промишлени и комунални котелни на газ. Към всеки канал могат да се свържат един аналогов или повече (до 8 дигитални), разположени на различни места датчици.

Графичен дисплей:

5” LCD back-lit

Други:

5 програмируеми параметъра за датчик

Възможност за добавяне на допълнителни модули за увеличаване на капацитета на централата