Предпазно-изпускателни вентили MVS/1
Предпазно-изпускателни вентили MVS/1-1

Предпазно-изпускателен вентил за използване в газови промишлени инсталации, както и в газорегулиращи възли с изходящо налягане до 5 bar.. Монтажът може да е в хоризонтални или вертикални тръбопроводи.

Присъединяване резбово:

3/4" и 1"3/4", 1",

Входящо налягане (Pu):

до 6 bar

Диапазони на сработване (Pdh):

от 0,3 до 6 bar

Други:

Изпускател средно налягане

Автоматично възстановяване