Газова горелка InciniCone
Газова горелка InciniCone-1 Газова горелка InciniCone-2

Горелка за доизгаряне на димни газове Горелката е пригодена за доизгаряне на димни газове от горене на биологични отпадъци и други твърди горива в инсиниратори. Особено подходяща е за инсталации, изградени за да отговарят на изискванията на Директива 2010/75/ЕС.

Типоразмер:

9 типоразмера

Номинална мощност:

от 400 до 8600 kW

Диапазон на регулиране:

26:1

Гориво:

природен газ, пропан, бутан, течно гориво

Максимална температура на димните газове на вход в горелката:

600° C