Преносими газсигнализатори
Газсигнализатор за търсене на утечки Seitron
Газсигнализатор за търсене на утечки Seitron
Преносим газдетектор за търсене на утечки на горивни газове. Превключваема скала за процентно или ppm съдържание на природен газ или процент от долна взривна граница. Акустичен сигнал с честота пропорционална на концентрацията на газа.
Газсигнализатор за контрол на горивни газове в околния въздух