Газови горелки с излишък на въздух BIC..R/RSG
Газови горелки с излишък на въздух BIC..R/RSG-1

Специални газови горелки с пръстеновиден отвор за допълнителен въздух. Отделният вторичен въздух осигурява изгаряне, оптимизирано по СО, с голям излишък на въздух. Наличието на отделен вторичен въздух позволява въвеждането на големи количества въздух по време на фазата на охлаждане на системата, което намалява времето за охлаждане. Горелката осигурява достигане на съотношение гориво-въздух α = 40. Горелката е подходяща за използване в промишлени пещи в производството на керамика, керамика или емайл, пещи за бързо изпичане, както и за производство на горещ въздух с контролирана температура.

Йонизационен контрол на пламъка

Корпус:

Корпус от стомана с входове за първичен и вторичен въздух

горивна глава:

2 бр. керамични глави, една в друга

Типоразмери:

3 опции: BIC(A)65, BIC100, BIC140

Номинална мощност:

от 15 до 360 kW

Диапазон на регулиране:

10:1

Гориво:

природен газ

Минимална температура на газовете след горелката:

от 50° C до 1350° C