Газсигнализатор за търсене на утечки Seitron
Газсигнализатор за търсене на утечки Seitron -1

Преносим газдетектор за търсене на утечки на горивни газове. Превключваема скала за процентно или ppm съдържание на природен газ или процент от долна взривна граница. Акустичен сигнал с честота пропорционална на концентрацията на газа.