Газсигнализатори MX за промишлени инсталации
Газсигнализатори MX за промишлени инсталации-1

Едноканална стационарна газсигнализаторна уредба за малки промишлени и комунални котелни на газ. Стенният модул се комплектува с един датчик OLC10 (OLCT10) или два броя датчици OLC10TWIN.

Датчик за горивни газове:

OLC10/ OLC10TWIN (природен газ, пропан, бутан и др.)

Трансмитер за горивни газове:

OLCT10 (CO, NO, NO2)

Други:

Алармени релета за 10% и 20% от долна взривна граница или за две нива на максимално допустими стойности на CO, NO, NO2 във въздуха.