за високо налягане
Регулатори HON 219
Регулатори HON 219
Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи за малки дебити.
Регулатори HON 213
Регулатори HON 213
Регулатор за използване в промишлени и технологични приложения за редуциране от високи налягания при малки дебити.
Регулатори HON 214
Регулатори HON 214
Регулатор за използване в промишлени и технологични приложения за редуциране от високи налягания при малки дебити.
Регулатори HON 502
Регулатори HON 502
Регулатор за използване в големи промишлени и газоразпределителни мрежи.
Регулатори HON 5020
Регулатори HON 5020
Икономически изгоден регулатор за използване в големи промишлени енергийни предприятия и газоразпределителни мрежи.
Регулатори HON 512
Регулатори HON 512
Икономически изгоден регулатор за използване в големи промишлени и енергийни предприятия, както и в газотранспортни и газоразпределителни мрежи.
Регулатори AXIALFLOW
Регулатори AXIALFLOW
Икономически изгоден регулатор за използване в големи промишлени и газоразпределителни мрежи.
Регулатори HON R100NG
Регулатори HON R100NG
Серията R100NG са новата генерация регулатори за високо налягане от продуктовата линия Gorter на Honeywell.
Регулатори HON R100
Регулатори HON R100
Серията R100 регулатори за високо налягане от продуктовата линия Gorter на Honeywell са предназначени за използване в газопреносни системи, газоразпределителни мрежи и системи за регулиране на индустриалното налягане.