Газхроматограф EnCal 3000
Газхроматограф EnCal 3000-1 Газхроматограф EnCal 3000-2

EnCal 3000 е газов хроматограф, специално проектиран за измерване на енергия на природен газ за фискални цели. Той използва компоненти за хроматография, базирани на най-новата технология на Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) и капилярни колони. Това дава много повтарящи се и точни резултати от анализа. Компактният анализатор съдържа аналитичния хардуер, кондиционирането на пробите, избора на поток и цялата необходима електроника за самостоятелна работа.

Скорост на анализа:

3 min до C6+

5min до C9

Измервани газове:

въглеводороди, CO2 , N2 , O2 и Ar

Относителна грешка:

< 0,1%

Други:

Процесен газхроматограф използващ MEMS технология

1 до 5 независими входа за анализирания газ

Газ носител хелий с разход 8 ml/min

Изчислява горна и долна топлина на изгаряне, плътност, коефициент на свръхсвиваемост и Wobbe индекс

Комуникационни портове Ethernet TCP/IP, Modbus протокол, RS-232/485