Регулатори HON 370
Регулатори HON 370-1

Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи, котелни и други горивни инсталации. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за газови трактове, където след него има бързозатварящи магнетвентили.

Присъединяване фланцово:

PN 16 или Class 150

Номинални диаметри:

DN 25, DN 50, DN 80, DN 100 и DN 150

Входящо налягане (Pu):

до 20 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 20 до 5000 mbar

Коефициент на пропусквателна способност:

от 370 до 12800 в зависимост от седлото и DN

Други:

Регулатор с пряко действие

Външна импулсна линия

Вграден предпазно-отсекателен вентил

Допълнителни опции:

Вграден предпазно-изпускателен вентил

Шумозаглушител