Предпазно-изпускателни вентили VSBV
Предпазно-изпускателни вентили VSBV-1

Универсален предпазно-изпускателен вентил за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации. Вентилите позволяват прецизна настройка, лесна смяна на пружини и пломбиране. Монтаж в хоризонтални или вертикални тръбопроводи.

Присъединяване резбово:

1"

Входящо налягане (Pu):

до 4 bar

Диапазони на сработване (Pdh):

от 20 до 500 mbar

Други:

Изпускател ниско налягане

Автоматично възстановяване