Ротационни разходомери
Ротационни разходомери IRM-3 DUO
Ротационни разходомери IRM-3 DUO
Разходомерът е предназначен за търговско мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи.
Ротационни разходомери RABO
Ротационни разходомери RABO
Разходомерът е предназначен за търговско и промишлено мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи.
Ротационни разходомери RVG-ST
Ротационни разходомери RVG-ST
Разходомерът е предназначен за търговско и промишлено мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи.